Senteret sitt bannerbilde

Legekontorene Centrum

I DISSE CORONATIDER: 

Se eget avsnitt under AKTUELT for hvordan vi alle skal forholde oss i denne situasjonen. 

Ellers er kontoret i vanlig drift, for alle vanlige problemstillinger, både planlagte/bestilte og akutte. ALLE med luftveissymptomer skal IKKE komme til kontoret, men ringe/kontakte på SMS, slik at vi får sortert ut riktig, forsvarlig og smittesikker hjelp. Dermed blir det for andre pasienter en lav risiko å komme på konsultasjon. 

Også pasienter som har vært på utenlandsreise, også til "gule" land, samt pasienter som har vært i større forsamlinger enn tillatt av Helsedirektoratet, må vente i 10 dager før man kan komme på kontoret. 

ALLE ANDRE pasienter er hjertelig velkomne. Det er noe luftigere på kontoret enn vanlig. Vi bestreber SVÆRT KORT VENTETID, og ønsker også pasientenes bidrag til dette for å holde tidsplanen. Alle stoler står med god avstand, vennligst ikke flytt å på dem.  Det er Antibac og såpe/vann lett tilgjengelig. Alle oppfordres til å vaske hendene grundig (minst 30 sek. med såpe og vann) ved ankomst til kontoret, eller bruke Antibac med kontakttid like lenge. 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er på høyre side av forsiden forklart hvordan man bestiller via SMS.  Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 Aktuelt

Bestillinger, timer, resepter, annet på SMS til 2097 LKCENTRUM

30. juli 2021

Kun bestilling av ordinære timer uten hast, samt medisinbestilling av fast medisin på denne tjenesten. Ved andre henvendelser, bruk telefon 51412850. Andre meldinger hit som besvares, faktureres som e-konsultasjon. Meldinger etter kl 12 på fredager blir besvart påfølgende mandag.

Det har blitt et økende antall henvendelser på SMS om problemstillinger som er mer omfattende enn bare reseptbestillinger. Arbeidet og omfanget av dette tar mye tid, som ved en e-konsultasjon, og vil bli fakturert som en avtalt e-konsultasjon. 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

22. juni 2021

Vi etterregistrerer Koronavaksiner i SYSVAK tatt i utland etter avtale. Pris 750 kr + fakturagebyr. (Faktura sendes ved vurdering uansett selv om det ikke godkjennes til registering ved feil grunnlag/dokumentasjon/vaksinetype). Vaksinene må være EMA-godkjente og vaksinebevis må fremlegges. Aktuelle godkjente vaksiner er Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen. 

Janssen-vaksinen mot Covid-19

14. juni 2021

Det henvises til informasjon her: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, vil denne vaksinen ikke bli satt her på legekontoret, idet risikoen ved vaksineringen langt overstiger nytten. 

Influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse

6. september 2020

Kjære pasient! Folkehelseinstituttet anbefaler at alle over 65 år vaksineres årlig for influensa og hvert 10. år mot lungebetennelse. Vi får inn vaksiner i løpet av oktober. Vennligst bestill time for vaksine!

Mistanke om coronavirusinfeksjon eller annen luftveisinfeksjon

11. februar 2020

Mistanke om coronavirusinfeksjon kan man ha dersom du har vært på reise til land med vedvarende spredning og begynner å få influensalignende symptomer, eller vært i direkte kontakt med person med påvist coronavirus.  Hold deg da hjemme, og ring eller send melding til legekontoret for nærmere tiltak/råd/håndtering. IKKE oppsøk legekontoret, vi har andre måter å gjøre dette på. Begrens smitte videre ved å følge disse rådene, samtidig som vi legger tilrette for riktig håndtering. 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du i det hele tatt IKKE komme til kontoret, men ringe eller melde oss, så tar vi kontakt og avklarer videre opplegg. Alvorligere luftveisinfeksjoner kanaliseres videre til eget kontor i Stavanger som ivaretar disse pasientene.  

Se ellers Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no med lenke til coronavirusinfeksjon.

Der finner du oppdatert info om status, tiltak, smitteområder, testkriterier, osv.

Se også evt. hjemmesiden til Stavanger legevakt.