Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Legekontorene Centrum

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er på høyre side av forsiden forklart hvordan man bestiller via SMS.  Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 

160624: VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTENE VED LEGEKONTORENE CENTRUM

DET BESVARES SMS-ER SENDT I ÅPNINGSTIDEN 08-15.30, VI KAN IKKE HA KVELDS/NATT-ÅPENT PÅ DISSE TJENESTENE.

Timer/konsultasjoner:

-         Konsultasjoner er begrenset til 15 minutter, 1 problemstilling. Ikke samle opp mange problemstillinger med behov for lang tid.

-         Øyeblikkelig-hjelp-timer: Dagens akutte problem, 5 min.

-         Telefonkonsultasjoner: Korte/kjente problemstillinger. Ikke egnet for henvisninger. Det sendes betalingsinfo på SMS/Digipost.

-         Ved akutt luftveisinfeksjon, ta Covid-test hjemme, bli hjemme ved pos. test. Ellers: Møterom her er da «venteareal».

Prøvesvar:

-         Pasient får bare beskjed om prøvesvar med avvik av betydning, om ikke annet er avtalt.

-         Det er ikke rasjonell bruk av tid å gi ut beskjed/resultater/forklaringer på normale prøvesvar. Kopi kan evt. gis ut på papir ved neste ordinære konsultasjon.

Resepter:

-         Faste medisiner fornyes ved konsultasjon hos lege.

-         Sjekk på «Helse-Norge» på Dine Resepter før reseptbestilling. Mange har gyldig resept...

-         Reseptbestillinger kun mandag-torsdag.

-         Ved allergisesong: Planlegg, så ikke «alle» må ha nye resepter samtidig ved kraftig pollenspredning. Apotekene har reseptfrie valg.

-         A- og B-preparater (Vanedannende) foreskrives utenom konsultasjon bare ved særskilt avtale med fastlege. Vi har en restriktiv holdning til slik foreskrivning, til beste for pasienten.

-         E-resepter sendes i.l.a. 4-5 dager. Planlegg…!

Betaling:

-         Debetkort, (evt. kontant), ikke kredittkort.

-         Annen betaling bare etter forhåndsavtale.

-         Ved telefonkonsultasjoner kommer betalingsopplysninger på melding, evt. Digipost/SMS evt. papirfaktura.

 

Takk for hjelpen til alle pasienter.

 

 

 

 

 

 



Aktuelt

LABORATORIEPRØVER I SOMMER

1. juli 2024

GRUNNET FERIEAVVIKLING 08.07.-09.08, MED LAVERE BEMANNING, MÅ ALLE LABRATORIEPRØVER BESTILT FRA SYKEHUSET, TAS PÅ SYKEHUSET. 

VI TAR PRØVER HER SOM ER BESTILT HERFRA. 

HÅPER PÅ FORSTÅELSE FOR DETTE. 

MED HILSEN ALLE OSS PÅ LEGEKONTORENE CENTRUM

VIKTIG informasjon for alle pasienter (norsk, ukrainsk, engelsk)

27. mai 2024

Dette finner du under "Dokumenter"

NORSK

UKRAINSK

ENGELSK

Influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse

26. november 2023

Vi har inne vaksiner, til lavere pris enn på apoteket. Anbefales til alle over 65 år, samt til risikogruppepasienter. I tillegg er det god tilgang på vaksine, så alle som mener seg utsatt kan få vaksine her. Bestill time, eller forsøk drop-in tirsd.-torsd. 13.30-14.30 (for influensavaksine). 

Pris e-konsultasjoner

28. juli 2022

Kjære pasient. De fleste e-konsultasjoner besvares av legene utenfor åpningstid, det vil si etter kl 16 eller før kl 8,  og har en behandlingstid innenfor 5 virkedager. Vanligvis raskere (1-3). Fysiske konsultasjoner prioriteres i legekontorets åpningstid.

Pris for en besvart e-konsultasjon er per dags dato opp til 280 kr (allmennlege/spesialist) og belastes pasienten. Dersom e-konsultasjonen besvares utenfor kontortid (8-16) utløses kveldstakst. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. Dette til orientering. Vanlige fritak fra betaling, som alder under 16 år samt frikort gjelder som ellers.

 

HVORDAN BETALE:

Dersom du ikke betaler innen utgangen av inneværende døgn på pasientsky.no vil det automatisk bli sendt ut en faktura fra CrediCare. 

Ved spml om utestående regninger eller feil kontakt

CrediCare as. Har du ikke oversikt, ta kontakt med Credicare på kundeservice 22807070, alternativer på: https://www.credicare.no/hjelp-privat/

 

Alle beløp baserer seg på kontant- eller bankkortbetaling. 
Gebyrfritt ved betaling innen 1 døgn: 

Faktura kan også betales online på http://Pasientsky.no

Etter 1-2 døgn ved ubetalt regning sendes giro fra CrediCare. Faktura (giro) gebyr tilkommer pga mer-arbeid og forsendelse og koster myndighetsfastsatt sats for fakturagebyr. 
Alle fordringer blir overført og innkrevd via CrediCare.

 

E-resepter/reseptbestillinger - NYE GREP MÅ TAS.

19. juli 2022

Reseptbestillinger har tatt fullstendig av, og medfører svært mye ekstraarbeid utenom det som er rimelig arbeidstid, uten honorar i rimelig forhold til dette. Mange av disse bestillingene er omfattende og krever ekstra arbeid ift. kvalitetssikring av foreskrivning både på indikasjon og riktighet ift. refusjon på blå-resepter. Disse fremkommer/fremstår nå som e-henvendelser (med omfang som elektroniske konsultasjoner) og vil bli fakturert ift. dette. 

DET HENSTILLES STERKT AT RESEPTER PÅ FASTE MEDISINER FORNYES I FORBINDELSE MED FASTSATTE KONTROLLER, OG AT DET BESTILLES ORDINÆR TIME FOR KONTROLL FOR KRONISKE TILSTANDER/TILSTANDER SOM KREVER FAST MEDISINERING/FAST PERIODISK MEDISINERING. RESEPTER HAR MED FÅ UNNTAK MAKSIMAL GYLDIGHET PÅ 1 ÅR, OG SENEST INNEN DENNE TID MÅ NY TIME BESTILLES, OM IKKE DET ER GITT BESKJED OM HYPPIGERE KONTROLLER I FORBINDELSE MED TILSTANDER SOM KREVER DETTE.

FORESKRIVNING AV VANEDANNENDE MEDISIN (A/B-PEPARATER) ØNSKES BEGRENSET, OG FORUTSETTER BESTILT RESEPTTIME (5-MINUTTERSTIME) FOR VURDERING AV INDIKSJON OG OFTE NEDTRAPPINGS/AVSLUTNINGSPLAN.

HUSK Å SJEKKE PÅ HELSENORGE.NO PÅ "MINE RESEPTER" GYLDIGHET AV RESEPTER. VI FÅR MANGE BESTILLINGER DER DET FORELIGGER GYLDIGE FORESKRIVNINGER. 

FASTLEGEORDNINGEN ER PRESSET PÅ MANGE MÅTER, OG RESEPTBESTILLINGER SOM EKSTRAARBEID ER EN AV MANGE OPPGAVER SOM ER EKSTRA BELASTENDE, HOS OSS MED 1-3 TIMER OVERTIDSARBEID/DAG. 

HÅPER PÅ VELVILLIG FORSTÅELSE. 

HALLDIS OG ØYVIND ZIESLER

Bestillinger, timer, resepter, annet på SMS til 2097 LKCENTRUM

30. juli 2021

Kun bestilling av ordinære timer uten hast, samt medisinbestilling UNNTAKSVIS av fast medisin på denne tjenesten. Ved andre henvendelser, bruk telefon 51412850. Andre meldinger hit som besvares, faktureres som e-konsultasjon. Meldinger etter kl 12 på fredager blir besvart påfølgende mandag. Avbestilling/ombestilling av timer på mandager må skje før kl 12 på fredager, ellers kan timen faktureres. Avbestilling av en time kl. 08.15 en mandag, ved en melding kl. 08 søndag morgen, gir ikke mange muligheter til å fylle timen mandag morgen. 

Det har blitt et økende antall henvendelser på SMS om problemstillinger som er mer omfattende enn det enkle. Arbeidet og omfanget av dette tar mye tid, som ved en e-konsultasjon, og vil bli fakturert som en avtalt e-konsultasjon, gjelder nå også stort sett reseptbestillinger, se aktuelt innlegg 190722.