Kjære pasient. De fleste e-konsultasjoner besvares av legene utenfor åpningstid, det vil si etter kl 16 eller før kl 8,  og har en behandlingstid innenfor 5 virkedager. Vanligvis raskere (1-3). Fysiske konsultasjoner prioriteres i legekontorets åpningstid.

Pris for en besvart e-konsultasjon er per dags dato opp til 280 kr (allmennlege/spesialist) og belastes pasienten. Dersom e-konsultasjonen besvares utenfor kontortid (8-16) utløses kveldstakst. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. Dette til orientering. Vanlige fritak fra betaling, som alder under 16 år samt frikort gjelder som ellers.

 

HVORDAN BETALE:

Dersom du ikke betaler innen utgangen av inneværende døgn på pasientsky.no vil det automatisk bli sendt ut en faktura fra CrediCare. 

Ved spml om utestående regninger eller feil kontakt

CrediCare as. Har du ikke oversikt, ta kontakt med Credicare på kundeservice 22807070, alternativer på: https://www.credicare.no/hjelp-privat/

 

Alle beløp baserer seg på kontant- eller bankkortbetaling. 
Gebyrfritt ved betaling innen 1 døgn: 

Faktura kan også betales online på http://Pasientsky.no

Etter 1-2 døgn ved ubetalt regning sendes giro fra CrediCare. Faktura (giro) gebyr tilkommer pga mer-arbeid og forsendelse og koster myndighetsfastsatt sats for fakturagebyr. 
Alle fordringer blir overført og innkrevd via CrediCare.