Reseptbestillinger har tatt fullstendig av, og medfører svært mye ekstraarbeid utenom det som er rimelig arbeidstid, uten honorar i rimelig forhold til dette. Mange av disse bestillingene er omfattende og krever ekstra arbeid ift. kvalitetssikring av foreskrivning både på indikasjon og riktighet ift. refusjon på blå-resepter. Disse fremkommer/fremstår nå som e-henvendelser (med omfang som elektroniske konsultasjoner) og vil bli fakturert ift. dette. 

DET HENSTILLES STERKT AT RESEPTER PÅ FASTE MEDISINER FORNYES I FORBINDELSE MED FASTSATTE KONTROLLER, OG AT DET BESTILLES ORDINÆR TIME FOR KONTROLL FOR KRONISKE TILSTANDER/TILSTANDER SOM KREVER FAST MEDISINERING/FAST PERIODISK MEDISINERING. RESEPTER HAR MED FÅ UNNTAK MAKSIMAL GYLDIGHET PÅ 1 ÅR, OG SENEST INNEN DENNE TID MÅ NY TIME BESTILLES, OM IKKE DET ER GITT BESKJED OM HYPPIGERE KONTROLLER I FORBINDELSE MED TILSTANDER SOM KREVER DETTE.

FORESKRIVNING AV VANEDANNENDE MEDISIN (A/B-PEPARATER) ØNSKES BEGRENSET, OG FORUTSETTER BESTILT RESEPTTIME (5-MINUTTERSTIME) FOR VURDERING AV INDIKSJON OG OFTE NEDTRAPPINGS/AVSLUTNINGSPLAN.

HUSK Å SJEKKE PÅ HELSENORGE.NO PÅ "MINE RESEPTER" GYLDIGHET AV RESEPTER. VI FÅR MANGE BESTILLINGER DER DET FORELIGGER GYLDIGE FORESKRIVNINGER. 

FASTLEGEORDNINGEN ER PRESSET PÅ MANGE MÅTER, OG RESEPTBESTILLINGER SOM EKSTRAARBEID ER EN AV MANGE OPPGAVER SOM ER EKSTRA BELASTENDE, HOS OSS MED 1-3 TIMER OVERTIDSARBEID/DAG. 

HÅPER PÅ VELVILLIG FORSTÅELSE. 

HALLDIS OG ØYVIND ZIESLER