Kun bestilling av ordinære timer uten hast, samt medisinbestilling av fast medisin på denne tjenesten. Ved andre henvendelser, bruk telefon 51412850. Andre meldinger hit som besvares, faktureres som e-konsultasjon. Meldinger etter kl 12 på fredager blir besvart påfølgende mandag.

Det har blitt et økende antall henvendelser på SMS om problemstillinger som er mer omfattende enn bare reseptbestillinger. Arbeidet og omfanget av dette tar mye tid, som ved en e-konsultasjon, og vil bli fakturert som en avtalt e-konsultasjon.