Vi har inne vaksiner, til lavere pris enn på apoteket. Anbefales til alle over 65 år, samt til risikogruppepasienter. I tillegg er det god tilgang på vaksine, så alle som mener seg utsatt kan få vaksine her. Bestill time, eller forsøk drop-in tirsd.-torsd. 13.30-14.30 (for influensavaksine).