Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Legekontorene Centrum

OBS: Fra 271123 er det på plass nytt telefonsystem, som vil bedre tilgjengelighet og bedre service. 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er på høyre side av forsiden forklart hvordan man bestiller via SMS.  Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 Aktuelt

Influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse

26. november 2023

Vi har inne vaksiner, til lavere pris enn på apoteket. Anbefales til alle over 65 år, samt til risikogruppepasienter. I tillegg er det god tilgang på vaksine, så alle som mener seg utsatt kan få vaksine her. Bestill time, eller forsøk drop-in tirsd.-torsd. 13.30-14.30 (for influensavaksine). 

Pris e-konsultasjoner

28. juli 2022

Kjære pasient. De fleste e-konsultasjoner besvares av legene utenfor åpningstid, det vil si etter kl 16 eller før kl 8,  og har en behandlingstid innenfor 5 virkedager. Vanligvis raskere (1-3). Fysiske konsultasjoner prioriteres i legekontorets åpningstid.

Pris for en besvart e-konsultasjon er per dags dato opp til 280 kr (allmennlege/spesialist) og belastes pasienten. Dersom e-konsultasjonen besvares utenfor kontortid (8-16) utløses kveldstakst. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. Dette til orientering. Vanlige fritak fra betaling, som alder under 16 år samt frikort gjelder som ellers.

 

HVORDAN BETALE:

Dersom du ikke betaler innen utgangen av inneværende døgn på pasientsky.no vil det automatisk bli sendt ut en faktura fra convene.

Ved spml om utestående regninger eller feil kontakt

(Kundeservice 21 62 73 20 kunde@convene.no ).

 

Alle beløp baserer seg på kontant- eller bankkortbetaling. 
Gebyrfritt ved betaling innen 1 døgn: 

Faktura kan også betales online på http://Pasientsky.no

Etter 1-2 døgn ved ubetalt regning sendes giro fra Convene. Faktura (giro) gebyr tilkommer pga mer-arbeid og forsendelse og koster myndighetsfastsatt sats for fakturagebyr. 
Alle fordringer blir overført og innkrevd via Melin Collectors/convene.

 

E-resepter/reseptbestillinger - NYE GREP MÅ TAS.

19. juli 2022

Reseptbestillinger har tatt fullstendig av, og medfører svært mye ekstraarbeid utenom det som er rimelig arbeidstid, uten honorar i rimelig forhold til dette. Mange av disse bestillingene er omfattende og krever ekstra arbeid ift. kvalitetssikring av foreskrivning både på indikasjon og riktighet ift. refusjon på blå-resepter. Disse fremkommer/fremstår nå som e-henvendelser (med omfang som elektroniske konsultasjoner) og vil bli fakturert ift. dette. 

DET HENSTILLES STERKT AT RESEPTER PÅ FASTE MEDISINER FORNYES I FORBINDELSE MED FASTSATTE KONTROLLER, OG AT DET BESTILLES ORDINÆR TIME FOR KONTROLL FOR KRONISKE TILSTANDER/TILSTANDER SOM KREVER FAST MEDISINERING/FAST PERIODISK MEDISINERING. RESEPTER HAR MED FÅ UNNTAK MAKSIMAL GYLDIGHET PÅ 1 ÅR, OG SENEST INNEN DENNE TID MÅ NY TIME BESTILLES, OM IKKE DET ER GITT BESKJED OM HYPPIGERE KONTROLLER I FORBINDELSE MED TILSTANDER SOM KREVER DETTE.

FORESKRIVNING AV VANEDANNENDE MEDISIN (A/B-PEPARATER) ØNSKES BEGRENSET, OG FORUTSETTER BESTILT RESEPTTIME (5-MINUTTERSTIME) FOR VURDERING AV INDIKSJON OG OFTE NEDTRAPPINGS/AVSLUTNINGSPLAN.

HUSK Å SJEKKE PÅ HELSENORGE.NO PÅ "MINE RESEPTER" GYLDIGHET AV RESEPTER. VI FÅR MANGE BESTILLINGER DER DET FORELIGGER GYLDIGE FORESKRIVNINGER. 

FASTLEGEORDNINGEN ER PRESSET PÅ MANGE MÅTER, OG RESEPTBESTILLINGER SOM EKSTRAARBEID ER EN AV MANGE OPPGAVER SOM ER EKSTRA BELASTENDE, HOS OSS MED 1-3 TIMER OVERTIDSARBEID/DAG. 

HÅPER PÅ VELVILLIG FORSTÅELSE. 

HALLDIS OG ØYVIND ZIESLER

Bestillinger, timer, resepter, annet på SMS til 2097 LKCENTRUM

30. juli 2021

Kun bestilling av ordinære timer uten hast, samt medisinbestilling UNNTAKSVIS av fast medisin på denne tjenesten. Ved andre henvendelser, bruk telefon 51412850. Andre meldinger hit som besvares, faktureres som e-konsultasjon. Meldinger etter kl 12 på fredager blir besvart påfølgende mandag. Avbestilling/ombestilling av timer på mandager må skje før kl 12 på fredager, ellers kan timen faktureres. Avbestilling av en time kl. 08.15 en mandag, ved en melding kl. 08 søndag morgen, gir ikke mange muligheter til å fylle timen mandag morgen. 

Det har blitt et økende antall henvendelser på SMS om problemstillinger som er mer omfattende enn det enkle. Arbeidet og omfanget av dette tar mye tid, som ved en e-konsultasjon, og vil bli fakturert som en avtalt e-konsultasjon, gjelder nå også stort sett reseptbestillinger, se aktuelt innlegg 190722. 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

22. juni 2021

Vi etterregistrerer Koronavaksiner i SYSVAK tatt i utland etter avtale. Pris 750 kr + fakturagebyr. (Faktura sendes ved vurdering uansett selv om det ikke godkjennes til registering ved feil grunnlag/dokumentasjon/vaksinetype). Vaksinene må være EMA-godkjente og vaksinebevis må fremlegges. Aktuelle godkjente vaksiner er Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen.