Vi etterregistrerer Koronavaksiner i SYSVAK tatt i utland etter avtale. Pris 750 kr + fakturagebyr. (Faktura sendes ved vurdering uansett selv om det ikke godkjennes til registering ved feil grunnlag/dokumentasjon/vaksinetype). Vaksinene må være EMA-godkjente og vaksinebevis må fremlegges. Aktuelle godkjente vaksiner er Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen.