Det henvises til informasjon her: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, vil denne vaksinen ikke bli satt her på legekontoret, idet risikoen ved vaksineringen langt overstiger nytten.