Mistanke om coronavirusinfeksjon kan man ha dersom du har vært på reise i fastlands-Kina i løpet av de siste 14 dager, og begynner å få influensalignende symptomer. Hold deg da hjemme, og ring eller send melding til legekontoret for nærmere tiltak/råd/håndtering. IKKE oppsøk legekontoret, vi har andre måter å gjøre dette på. Begrens smitte videre ved å følge disse rådene, samtidig som vi legger til rette for at du får forsvarlig undersøkelse og behandling. 

Se ellers Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no med lenke til coronavirusinfeksjon.